Νέα συνεργασία με την New Advert

Με μεγάλη χαρά ξεκίνησε η συνεργασία μας με την New Advert! Πρόκειται για μια ανεξάρτητη εταιρία λύσεων μάρκετινγκ στην Ελλάδα, με κάλυψη σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 και στελεχώθηκε από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στη Διαφήμιση και το Μάρκετινγκ. Το πιο θεμελιώδες και κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι η καινοτόμος φιλοσοφία εργασίας που διέπει όλες τις δραστηριότητές της. Αυτή η δυνατότητα καθιστά τη New Advert μια μοναδική περίπτωση στην ελληνική αγορά.

Καθαρισμός περιπτέρων στην HORECA