Νέα συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Νέα μας συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ο οποίος ιδρύθηκε το 1991, με στόχο την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με την πληρότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, πολύ σύντομα κατέκτησε την εμπιστοσύνη τόσο του Ιατρικού Κόσμου όσο και των συμπολιτών μας. Σήμερα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, με έξι αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα, συγκαταλέγεται μεταξύ των ποιοτικότερων και ανταγωνιστικότερων φορέων παροχής ιατρικών & διαγνωστικών υπηρεσιών στη χώρα μας.

Καθαρισμός 7 Διαγνωστικά Κέντρα στην Αττική – Ιούνιος 2019