Νέα συνεργασία με την NATURALIA

Mια νέα συνεργασία ξεκίνησε με τη NATURALIA. Η εταιρία Naturalia ΑΕ, ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα το 2014 με τη διαχείριση ενός συνόλου γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που αποτελείται τόσο από γνωστά στην ελληνική αγορά φάρμακα, όσο και από νέα, ακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής αγοράς.

Καθαρισμός γραφείων – Ιούλιος 2019