Νέα συνεργασία με την MELCO OIL

Νέα συνεργασία με την  MELCO OIL. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και για αρκετά χρόνια αποτελούσε μέλος του ομίλου εμπορίας καυσίμων Aegean Oil.

Παράγει λιπαντικά και διαθέτει σημαντικό μέρος των προϊόντων της σε πλοία εξωτερικού και την Κύπρο. Συγχρόνως, αποθηκεύει και διακινεί υγρά καύσιμα και πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

Καθαρισμός μοκετών και εξωτερικών υαλοπινάκων με γερανό – Απρίλιος 2019